Przedwczesne wygasanie czynności jajników związane z genem FMR1 (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1), POI
Diagnozowana choroba:
Przedwczesne wygasanie czynności jajników związane z genem FMR1 (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1), POI
Cena za badanie:
570.00 PLN
Cena za izolację DNA:

75 PLN jeśli materiałem do badań jest krew lub wymaz z jamy ustnej;

95 PLN w przypadku izolacji DNA z tkanki niestandardowej (kostki parafinowe, fragmenty tkanek, tkanka utrwalona w formalinie);

110 PLN w przypadku badań prenatalnych: płyn owodniowy, kosmówka, krew pępowinowa.

Podobne badania
Nr badania
Rodzaj badania genetycznego
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!