Rak rdzeniasty tarczycy, MEN2A, MEN2B - predyspozycja genetyczna
Diagnozowana choroba:
Rak rdzeniasty tarczycy, MEN2A, MEN2B - predyspozycja genetyczna
OMIM:
#155240; #171400;#162300
Dane kliniczne i dodatkowe:
Rak rdzeniasty tarczycy (RRT) jest neuroendokrynnym nowotworem złośliwym, wywodzącym się z okołopęcherzykowych komórek C. Rak rdzeniasty tarczycy występuje w postaci sporadycznej oraz dziedzicznej, której wystąpienie związane jest z obecnością mutacji protoonkogenu RET. Dziedziczny RRT może być jedynym objawem choroby mówi się wówczas o rodzinnym raku rdzeniastym tarczycy, częściej jednak dziedziczny RRT jest objawem zespołu gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 Zespół gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2A (MEN 2A), zwany również zespołem Sipple`a, charakteryzuje się skojarzeniem RRT z guzami chromochłonnymi nadnerczy i gruczolakami lub hiperplazją przytarczyc. W Zespole MEN 2B rak rdzeniasty tarczycy rozwija się najszybciej, jeszcze u małych dzieci. Guzy chromochłonne nadnerczy występują później i ujawniają się u około połowy chorych, natomiast nadczynność przytarczyc nie występuje.
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; Próbka DNA
Opis badania:

Analiza sekwencyjna 1 amplikonu

Badania powinny być stosowane w przypadkach:

Ponieważ rak dziedziczny stanowi znaczącą część wszystkich przypadków RRT i może klinicznie nie odróżniać się od raka nie-dziedzicznego, pełne badanie molekularne w kierunku obecności mutacji germinalnych powinno być przeprowadzone u wszystkich chorych, u których postawiono rozpoznanie rdzeniastego raka tarczycy

Cena za badanie:
920.00 PLN
Cena za izolację DNA:

50 PLN jeśli materiałem do badań jest krew lub wymaz z jamy ustnej;

75 PLN w przypadku izolacji DNA z tkanki niestandardowej (kostki parafinowe, fragmenty tkanek, tkanka utrwalona w formalinie);

95 PLN w przypadku badań prenatalnych: płyn owodniowy, kosmówka, krew pępowinowa.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!