Projekt naukowy - wrodzone wady układu moczowego
Badania genetyczne z zastosowaniem najnowszych osiągnięć genetyki dla Pacjentów z wadami układu moczowego
CU 1
W ramach współpracy Centrum Genetyki Medycznej GENESIS z Oddziałem Nefrologii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, Pacjenci z wadami układu moczowego (spełniający kryteria włączenia do badań) są obejmowani badaniami genetycznymi z zastosowaniem najnowszych osiągnięć genetyki.

Badania mają na celu znalezienie NOWYCH GENÓW, których mutacje są związane z wadami rozwojowymi układu moczowego u człowieka i przyczynią się do poprawy diagnostyki i poradnictwa genetycznego dla Pacjentów z tą grupą wad i ich rodzin.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KRYTERIACH WŁĄCZENIA DO PROGRAMU

 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!