Wrodzone wady układu moczowego

Columbia University 

Centrum Genetyki Medycznej  GENESIS  współpracuje z Oddziałem Nefrologii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku (należącym do Ivy League)   w wieloośrodkowym projekcie badawczym   genetycznego podłoża wrodzonych wad rozwojowych układu moczowego pt. Genetics of Human Renal Hypodysplasia. W ramach współpracy Pacjenci CGM GENESIS z wadami układu moczowego (spełniający kryteria włączenia do badań) są obejmowani badaniami genetycznymi z zastosowaniem najnowszych osiągnięć genetyki. Badania mają na celu znalezienie nowych genów, których mutacje są związane z wadami rozwojowymi układu moczowego u człowieka i przyczynią się do poprawy diagnostyki i poradnictwa genetycznego dla pacjentów z tą grupą wad i ich rodzin.

Badaniami są obejmowani pacjenci, u których rozpoznano jedną z poniżej wymienionych wad układu moczowego (zarówno pierwszy przypadek w rodzinie, jak również przypadki rodzinnego występowania wad układu moczowego):

 • Agenezja nerki, jednostronna, obustronna
 • Niedorozwój nerki, jednostronny, obustronny
 • Nerka dysplastyczna
 • Nerka przemieszczona (ektopowa)
 • Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek
 • Zdwojenie nerki
 • Zdwojenie moczowodu
 • Wrodzona zastawka cewki tylnej   
 • Wrodzona niedrożność ujścia moczowodu do pęcherza, jednostronna, obustronna
 • Wrodzony moczowód olbrzymi
 • Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowy (III-V stopnia)
 • Wynicowanie pęcherza moczowego
 • Wrodzona niedrożność połączenia miedniczkowo-moczowodowego, jednostronna, obustronna

Kierownikiem projektu jest Prof. Ali Gharavi.

Głównym wykonawcą ze strony polskiej jest dr hab. med. Anna Materna-Kiryluk, Prof. UMP

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!