X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rejestracja elektroniczna

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do CGM Genesis oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

UWAGA

Prosimy o uzupełnienie wszystkich wymaganych danych, na podstawie których wyznaczymy termin Państwa wizyty w Poradni Genetycznej.

Jeżeli nie będą Państwo mogli z różnych powodów przyjechać na umówioną wizytę, uprzejmie prosimy o poinformowanie poradni o rezygnacji i/lub ustalenie nowego terminu.
Pozwoli to na lepszą organizację pracy oraz na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie do poradni.

Wizyta w Poradni Genetycznej GENESIS:

poradnia:

Uwaga

W przypadku wizyty kilku osób (np. para, dwoje-troje dzieci) proszę podać imiona, nazwiska i nr PESEL wszystkich osób.

wizyta:
skierowanie NFZ:
data ważności dowodu ubezpieczenia


Uwaga

Uprzejmie prosimy o szczegółowe opisanie problemu medycznego.

Przyczyna wizyty w Poradni Genetycznej:

Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań dla celów rejestracji. Podane przeze mnie dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych oraz ich zmiany.