Formularz kontaktowy
Napisz do nas
Rejestracja

KROK PO KROKU:

 1. Wypełnij formularz.
  W przypadku rejestracji dzieci należy podać obok danych osobowych dziecka dane osobowe rodziców bądź opiekunów dziecka.

 2. W ciągu 2 dni roboczych skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub SMS-owo z propozycją terminu wizyty w Poradni Genetycznej i nazwiskiem Lekarza specjalisty genetyka.
  Będzie to jednoznaczne z tym, że zostałeś już zarejestrowany w naszym systemie.

 3. Potwierdź proponowany przez nas termin wizyty (telefonicznie lub SMS-owo).
  Akceptacja terminu wizyty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w wysłanej wiadomości dla potrzeb niezbędnych do elektronicznej rejestracji w Poradni Genetycznej - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 4. Jeśli nie będziesz mógł pojawić się na umówionej wizycie, poinformuj nas o tym wcześniej telefonicznie, mailowo lub osobiście. Odwołanie wizyty, z której nie możemy skorzystać, pozwoli lekarzowi szybciej pomóc innemu pacjentowi.

 

WAŻNE:

 • Oryginał skierowania należy dostarczyć w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących. [Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]
 • W przypadku skierowań elektronicznych (e-skierowanie) nie jest wymagane dostarczenie papierowej wersji dokumentu.

 

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Diagnostyka Genesis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań. Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie w celu rejestracji do Poradni Genetycznej. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza

 

Formularz rejestracji
W przypadku wizyty kilku osób (np. para, kilkoro dzieci) prosimy podać imiona, nazwiska oraz nr PESEL wszystkich osób
Przyczyna wizyty w Poradni Genetycznej
Wyślij
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!