Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS
Diagnozowana choroba:
Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!