BADANIE PRENATALNE - Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - badanie molekularne metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy CGH oraz badanie molekularne metodą QF-PCR (test kontam
Diagnozowana choroba:
BADANIE PRENATALNE - Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - badanie molekularne metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy CGH oraz badanie molekularne metodą QF-PCR (test kontam
Cena za badanie:
1 690,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!