BADANIE PRENATALNE - Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu - badanie molekularne metodą QF-PCR
Diagnozowana choroba:
BADANIE PRENATALNE - Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu - badanie molekularne metodą QF-PCR
Rodzaj badania genetycznego:
Molekularne QF-PCR
Opis badania:
Cena badania zawiera koszt izolacji materiału genetycznego
Cena za badanie:
690,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!