BADANIE PRENATALNE - SANCO - nieinwazyjna diagnostyka prenatalna w zakresie (trisomie 13, 18, 21 oraz aneuploidie chromosomów płci, określenie płci płodu) lub rozszerzonym – całogenomowym
Diagnozowana choroba:
BADANIE PRENATALNE - SANCO - nieinwazyjna diagnostyka prenatalna w zakresie (trisomie 13, 18, 21 oraz aneuploidie chromosomów płci, określenie płci płodu) lub rozszerzonym – całogenomowym
Dane kliniczne i dodatkowe:
Swoistość badania dla każdej trisomii jest większa niż 99,9%. Test Prenatalny SANCO jest badaniem przesiewowym i nie powinien być wybierany zamiast badania inwazyjnego w sytuacji poważnych nieprawidłowości w rozwoju ciąży lub wysokiego ryzyka (>1:100) w teście złożonym (potocznie test PAPP-A). Wyjątkiem są sytuacje, gdy badanie inwazyjne nie może zostać wykonane.
Opis badania:

Badanie SANCO Test Prenatalny to nieinwazyjny test prenatalny (NIPT), który z wysoką skutecznością wykrywa w wolnokrążącym płodowym DNA (cffDNA) najczęstsze zespoły wad genetycznych płodu. ❖ zespół Downa (Trisomia 21) ❖ zespół Turnera (Monosomia X) ❖ zespół Klinefeltera (XXY) ❖ XXX ❖ XYY ❖ zespół Edwardsa (Trisomia 18) ❖ zespół Patau (Trisomia 13) ❖ określa płeć płodu

Badania powinny być stosowane w przypadkach:

Test Sanco może być wykonany w zakresie (trisomie 21,18,13 oraz aneuploidie X i Y, płeć płodu) lub rozszerzonym – całogenomowym. W opcji całogenomowej SANCO jest możliwość oznaczenia trisomii wszystkich 23 par chromosomów, aneupliodii chromosomów płci, płci genetycznej płodu oraz zespołów delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz dla wszystkich chromosomów autosomalnych, co można porównać z rozdzielczością badania kariotypu z płynu owodniowego. Zakres całogenomowy testu SANCO dostępny jest również dla ciąż bliźniaczych.

Cena za badanie:
1990 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!