BADANIE PRENATALNE - SANCO - nieinwazyjna diagnostyka prenatalna w kierunku trisomii chromosomów 13, 18, 21; aneuploidii chromosomów płci; określenie płci płodu
Diagnozowana choroba:
BADANIE PRENATALNE - SANCO - nieinwazyjna diagnostyka prenatalna w kierunku trisomii chromosomów 13, 18, 21; aneuploidii chromosomów płci; określenie płci płodu
Opis badania:
W opracowaniu
Cena za badanie:
2 200,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!