BADANIE PRENATALNE - SANCO RHD, nieinwazyjna diagnostyka prenatalna w kierunku ryzyka wystąpienia matczyno-płodowego konfliktu serologicznego
Diagnozowana choroba:
BADANIE PRENATALNE - SANCO RHD, nieinwazyjna diagnostyka prenatalna w kierunku ryzyka wystąpienia matczyno-płodowego konfliktu serologicznego
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!