Trombofilia- badanie podstawowe, analiza mutacji typu Leiden w genie czynnika V (FVL G1691A/R506Q) oraz mutacji G20210A w genie protrombiny FII
Diagnozowana choroba:
Trombofilia- badanie podstawowe, analiza mutacji typu Leiden w genie czynnika V (FVL G1691A/R506Q) oraz mutacji G20210A w genie protrombiny FII
OMIM:
#188050, *176930, *612309
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; Próbka DNA, Wymaz z jamy ustnej (zestaw pobraniowy firmy Genotek - Oracollect DNA)
Opis badania:

Badanie polega na określeniu obecności dwóch wybranych mutacji (20210G>A, R506Q, 677C>T, 1298A>C) w genach F2, F5 lub MTHFR.

Badania powinny być stosowane w przypadkach:

Objawy kliniczne trombofilii. Potwierdzenie nosicielstwa zmian wykrytych uprzednio w rodzinie.

Cena za badanie:
490.00 PLN
Cena za izolację DNA:

75 PLN jeśli materiałem do badań jest krew lub wymaz z jamy ustnej;

95 PLN w przypadku izolacji DNA z tkanki niestandardowej (kostki parafinowe, fragmenty tkanek, tkanka utrwalona w formalinie);

110 PLN w przypadku badań prenatalnych: płyn owodniowy, kosmówka, krew pępowinowa.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!