Trombofilia-badanie podstawowe, określenie 6 zmian w 4 genach (FVL G1691A/R506Q, FV H1299R, F2 G20210A, MTHFR C677T i A1298C, PAI-1 4G/5G)
Diagnozowana choroba:
Trombofilia-badanie podstawowe, określenie 6 zmian w 4 genach (FVL G1691A/R506Q, FV H1299R, F2 G20210A, MTHFR C677T i A1298C, PAI-1 4G/5G)
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; Próbka DNA
Cena za badanie:
495,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!