Innowacyjne technologie genetyczne badań molekularnych

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Wzrost konkurencyjności CGM poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii genetycznych badań molekularnych na platformie arrayCGH

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt w ramach Działania 1.2 Programu Wsparcie i Rozwój MPS

Wartość projektu:  1 121 790,00  zł

Kwota dofinansowania: 573 074,00 zł

Okres realizacji: 2009-2011

 

GENESIS POLSKA S.A. (GENESIS) dzięki pozyskanym funduszom na realizację projektu, który obejmował inwestycję zakupu i uruchomienia linii technologicznej dla przeprowadzania usług innowacyjnych badań genetycznych, wprowadziła do swojej oferty badania genetyczne metodą mikromacierzy.

Realizacja projektu zakładającego opracowanie innowacyjnych chipów mikromacierzowych dla wybranych chorób genetycznych człowieka dedykowanych dla populacji polskiej/ słowiańskiej, w rewolucyjnym stopniu zmieni możliwości diagnostyki tych grup chorób genetycznych w Polsce (i populacji polskiej/słowiańskiej), a przede wszystkim upowszechni badanie, dając lekarzom specjalistom możliwości lepszej diagnostyki genetycznej u swoich pacjentów i, co za tym idzie, lepszego doboru adekwatnej terapii, skuteczniejszej profilaktyki oraz lepszego poradnictwa genetycznego.

Produktem będącym efektem projektu są unikatowe, nieobecne dotąd na światowym rynku usług medycznych, mikromacierze dedykowane dla populacji polskiej/słowiańskiej, które zostaną przez zespół badawczy projektu opracowane do diagnostyki genetycznej wielu chorób i patologii o istotnych skutkach społecznych i złożonym podłożu molekularnym.

Dedykowane chipy genetyczne ze względu na ogromne możliwości technologiczne umożliwiają badanie w kierunku setek i tysięcy mutacji i polimorfizmów w przy pomocy jednego badania. Dedykowane chipy mikromacierzowe umożliwiają wykrycie także mutacji i polimorfizmów występujących nie tylko często, ale nawet specyficznie lub wyłącznie w badanej populacji. Jest to cecha zupełnie nowa, nie mają jej chipy komercyjne.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!