Wsparcie nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Unia Europejska Europejski Fundusz SpolecznyWsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” projekt pt. „Ocena poprawy relacji przedsiębiorstwo-klient poprzez wprowadzenie profesjonalnej instruktażowej i informacyjnej dokumentacji audiowizualnej do działalności marketingowej Zakładu Opieki Zdrowotnej zajmującego się diagnostyką chorób genetycznych człowieka

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja w ramach projektu Vouchery dla przedsiębiorstw projekt systemowy

 

Genetyka medyczna jest innowacyjną dziedziną medycyny. Z tego względu, jak również z uwagi na szybki postęp wiedzy w zakresie diagnostyki genetycznej, usługobiorcy, nie tylko Pacjenci, ale także Lekarze, kierujący Pacjentów na badania, mogą mieć problem ze zrozumieniem istoty testu genetycznego, wskazań do badania, sposobu pobierania i przesyłania do nas materiału biologicznego. Celem projektu jest ocena wpływu na relację przedsiębiorstwo-klient udostępniania usługobiorcom instruktażowych i edukacyjnych materiałów audiowizualnych. Materiały zostały umieszczone na stronie internetowej. Informacje edukacyjne prezentowane są również Pacjentom w poczekalni Poradni Genetycznej.

Przyniesie to Beneficjentowi korzyści w postaci wiedzy na temat właściwych metod komunikacji z Pacjentami i Lekarzami współpracującymi, co pozwoli na podwyższenie jakości usługi w zakresie diagnostyki chorób genetycznych człowieka i umocni pozycję lidera na rynku usług w Polsce.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!