Diagnostyka genetyczna chipami mikromacierzowymi

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWzrost konkurencyjności firmy- diagnostyka genetyczna innowacyjnymi dedykowanymi słowiańskimi chipami mikromacierzowymi

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zakończenie projektu: 31 grudnia 2014 r.

Koszt realizacji projektu: 6 758 400,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Beneficjent projektu: GENESIS Polska Sp. z.o.o.

Kierownik projektu: Prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska  anna.latosbielenska@genesis.pl

Adres miejsca realizacji projektu: NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań

 

Projekt zakłada opracowanie oraz wprowadzenie na rynek polski i międzynarodowy innowacyjnych, kompleksowych testów genetycznych wybranych chorób o złożonym podłożu molekularnym. Testy zostaną oparte na technologii mikromacierzy i będą dedykowane specyficznie populacji polskiej, a w szerszym ujęciu- populacji słowiańskiej. Testy te w rewolucyjnym stopniu zmienią możliwości diagnostyki chorób genetycznych w Polsce (i w populacji polskiej/słowiańskiej), a przede wszystkim upowszechnią badanie, dając lekarzom specjalistom możliwości lepszej diagnostyki genetycznej u pacjentów i, co za tym idzie, lepszego doboru adekwatnej terapii, skuteczniejszej profilaktyki oraz właściwego poradnictwa genetycznego.

Dedykowane mikromacierze, ze względu na ogromne możliwości technologiczne, umożliwiają badanie w kierunku setek mutacji i polimorfizmów przy pomocy jednego badania. Mikromacierze zostaną skonstruowane w ten sposób, że oprócz mutacji i polimorfizmów dopiero badanych, stworzą także możliwość badania mutacji i polimorfizmów o już udowodnionym znaczeniu klinicznym, stąd badanie pacjenta z zastosowaniem chipów mikromacierzowych będzie zawsze miało znaczenie diagnostyczne. W każdym przypadku pacjenci zostaną objęci poradnictwem genetycznym przez lekarzy specjalistów genetyki klinicznej.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!