Badanie 3 mutacji markerowych (3 amplikony) - wybrany gen/geny i wybrane mutacje
Diagnozowana choroba:
Badanie 3 mutacji markerowych (3 amplikony) - wybrany gen/geny i wybrane mutacje
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; próbka DNA
Opis badania:
Badanie polega zaprojektowaniu i wykonaniu analizy sekwencyjnej wybranych 3 mutacji/eksonów w wybranym genie/genach - spoza oferty Genesis.
Czas realizacji badania:
do uzgodnienia
Cena za badanie:
820,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!