Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty)
Diagnozowana choroba:
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty)
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; próbka DNA
Opis badania:
Badanie polega zaprojektowaniu i wykonaniu analizy sekwencyjnej wybranej mutacji/eksonu w wybranym genie - spoza oferty Genesis.
Czas realizacji badania:
do uzgodnienia
Cena za badanie:
450,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!