Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty)
Diagnozowana choroba:
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty)
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; probka DNA
Opis badania:
Badanie polega na analizie sekwencyjnej wybranej mutacji/eksonu z oferty Genesis.
Badania powinny być stosowane w przypadkach:
Potwierdzenie nosicielstwa zmiany w rodzinie.
Czas realizacji badania:
do uzgodnienia
Cena za badanie:
300,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!