Cardio-Facio-Cutaneous syndrome (badanie mutacji w genach MAP2K1 i MAP2K2) - etap III
Diagnozowana choroba:
Cardio-Facio-Cutaneous syndrome (badanie mutacji w genach MAP2K1 i MAP2K2) - etap III
OMIM:
#115150
Dane kliniczne i dodatkowe:
Treść w opracowaniu
Cena za badanie:
690,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!