Cardio-Facio-Cutaneous syndrome (badanie najczęstszych mutacji w genie BRAF) - etap I
Diagnozowana choroba:
Cardio-Facio-Cutaneous syndrome (badanie najczęstszych mutacji w genie BRAF) - etap I
OMIM:
#115150
Dane kliniczne i dodatkowe:
Treść w opracowaniu
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; Próbka DNA
Cena za badanie:
690,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!