Cardio-Facio-Cutaneous syndrome (kontynuacja diagnostyki w kierunku mutacji w genie BRAF) - etap II
Diagnozowana choroba:
Cardio-Facio-Cutaneous syndrome (kontynuacja diagnostyki w kierunku mutacji w genie BRAF) - etap II
Dane kliniczne i dodatkowe:
Informacja w opracowaniu
Cena za badanie:
760,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!