Rak prostaty - genetyczna predyspozycja
Diagnozowana choroba:
Rak prostaty - genetyczna predyspozycja
Dane kliniczne i dodatkowe:
rs188140481 A/T jest zmianą polimorficzną pojedynczego nukleotydu (SNP) zlokalizowaną w chromosomie 8q24. Zmiana ta związana jest z umiarkowanie zwiększonym ryzykiem dla raka prostaty, które dla populacji polskiej zostało oszacowane na OR=3,5 przy nieobciążonym wywiadzie rodzinnym i na OR= 5,8 z dodatnim dla raka prostaty wywiadem rodzinnym Szacowana częstość występowania w grupie kontrolnej 0,4%, w rakach prostaty 1,3%, w rodzinnie występujących rakach prostaty 2,1% [Antczak i wsp. Eur J Cancer Prev 2015(24)]
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA, wymaz z nabłonka jamy ustnej, próbka DNA
Badany gen (geny), region:
rs188140481 A/T
Opis badania:
Badanie polega na określeniu nosicielstwa zmiany rs188140481 A/T
Badania powinny być stosowane w przypadkach:
U mężczyzn z dodatnim wywiadem osobistym i/lub rodzinnym dla raka prostaty U mężczyzn bez względu na wywiad rodzinny jako opcja postępowania diagnostycznego oraz przy ustalaniu indywidualnych zaleceń w zakresie profilaktyki onkologicznej raka prostaty Badanie nie jest refundowane przez NFZ
Czas realizacji badania:
10 - 14 dni, badanie w wersji cito (express) do 7 dni (cena podstawowa +150 PLN)
Cena za badanie:
240,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!