X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rak prostaty - genetyczna predyspozycja
Numer katalogowy badania 372
Miejsce wykonania badania Centra Genetyki Medycznej GENESIS
Diagnozowana choroba Rak prostaty - genetyczna predyspozycja
OMIM
Dane kliniczne i dodatkowe rs188140481 A/T jest zmianą polimorficzną pojedynczego nukleotydu (SNP) zlokalizowaną w chromosomie 8q24. Zmiana ta związana jest z umiarkowanie zwiększonym ryzykiem dla raka prostaty, które dla populacji polskiej zostało oszacowane na OR=3,5 przy nieobciążonym wywiadzie rodzinnym i na OR= 5,8 z dodatnim dla raka prostaty wywiadem rodzinnym Szacowana częstość występowania w grupie kontrolnej 0,4%, w rakach prostaty 1,3%, w rodzinnie występujących rakach prostaty 2,1% [Antczak i wsp. Eur J Cancer Prev 2015(24)]
Rodzaj badania genetycznego Molekularne
Rodzaj materiału biologicznego Krew obwodowa pobrana na EDTA, wymaz z nabłonka jamy ustnej, próbka DNA
Badany gen (geny), region rs188140481 A/T
Opis badania Badanie polega na określeniu nosicielstwa zmiany rs188140481 A/T
Badania powinny być stosowane w przypadkach U mężczyzn z dodatnim wywiadem osobistym i/lub rodzinnym dla raka prostaty U mężczyzn bez względu na wywiad rodzinny jako opcja postępowania diagnostycznego oraz przy ustalaniu indywidualnych zaleceń w zakresie profilaktyki onkologicznej raka prostaty Badanie nie jest refundowane przez NFZ
Czas realizacji badania 10 - 14 dni, badanie w wersji cito (express) do 7 dni (cena podstawowa +150 PLN)
Cena za badanie 240,00 PLN
Nazwa pracowni CGM Pracownia Genetyki Molekulrnej i Onkologicznej