Pełna lista badań
Informujemy, że z dniem 1.02.2023 zmianie uległ cennik badań Spółki Centra Genetyki Medycznej GENESIS.
Ceny badań nie zawierają ceny izolacji DNA (za wyjątkiem badań patogenów, badania BRCA1, badania mikromacierzy oraz testu SANCO).
Do pierwszego badania należy doliczyć koszt izolacji DNA:
  • 75 PLN jeśli materiałem do badań jest krew lub wymaz z jamy ustnej;
  • 95 PLN w przypadku izolacji DNA z tkanki niestandardowej (kostki parafinowe, fragmenty tkanek, tkanka utrwalona w formalinie);
  • 110 PLN w przypadku badań prenatalnych: płyn owodniowy, kosmówka, krew pępowinowa.
CGM Genesis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji badania.
Czas realizacji badania może ulec zmianie z przyczyn technicznych, niezależnych od CGM Genesis. W sytuacji kiedy konieczne będzie powtórne pobranie materiału do badań, czas realizacji badania liczony jest od dostarczenia nowej próbki.
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!