Rak piersi i/lub jajnika-test podstawowy: BRCA1- 5382insC, 4153delA, C61G, 185delAG, 3819delGTAAA
Diagnozowana choroba:
Rak piersi i/lub jajnika-test podstawowy: BRCA1- 5382insC, 4153delA, C61G, 185delAG, 3819delGTAAA
OMIM:
#604370, #133705
Dane kliniczne i dodatkowe:
BRCA1 należy do genów, w którym mutacje patogeniczne związane są z wysokim ryzykiem raka piersi i jajników. U nosicielek mutacji życiowe ryzyko raka piersi szacowane jest na 50-80%, a raka jajnika na 40%. Istotnie zwiększone jest także ryzyko raka jajowodów oraz pierwotnego raka otrzewnej. Najczęściej obecność mutacji konstytucyjnych (wrodzonych) genu BRCA1 ujawnia się w postaci zespołów tzw. dziedzicznego raka piersi specyficznego narządowo ( ang. hereditary breast cacer- site specific HBC-ss), dziedzicznego raka piersi i jajnika (ang. hereditary breast-ovarian cancer HBOC) oraz dziedzicznego raka jajnika specyficznego narządowo (ang. hereditary ovarian cancer HOC). W tych przypadkach obserwowana jest silna agregacja zachorowań na raka piersi i / lub jajnika w rodzinie. Niemniej w ponad 40% przypadków wykrytych mutacji BRCA1, w rodzinach nie obserwuje się wcześniejszych zachorowań, co oznacza, że wywiad rodzinny nie zawsze jest obciążony. W genie BRCA1 opisano kilkaset różnego typu mutacji związanych z wysokim ryzykiem raka piersi i / lub jajnika, jednak w Polsce za najczęstszą przyczynę występowania wysokiej, genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do tych nowotworów, uznaje się nosicielstwo jednej z pięciu mutacji genu BRCA1: 5382insC, 4153delA, C61G, 185delAG, 3819delGTAAA.
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA, wymaz z nabłonka jamy ustnej, próbka DNA
Badany gen (geny), region:

BRCA1; BREST CANCER 1, EARLY ONSET

Opis badania:

Badanie polega na określeniu nosicielstwa jednej z pięciu, najczęstszych w populacji polskiej, mutacji genu BRCA1.

Badania powinny być stosowane w przypadkach:

Osób chorych z rozpoznaniem: raka jajnika, raka jajowodu, pierwotnego raka otrzewnej, raka piersi* Osób zdrowych onkologicznie: pełnoletnich, z rodzinnym obciążeniem nowotworami szczególnie piersi i/lub jajników, jajowodów, otrzewnej. Do rozważenia u: u kobiet, które decydują się na stosowanie doustnej antykoncepcji lub hormonalnej terapii zastępczej szczególnie jeśli wystąpiły zmiany w piersiach lub jajnikach. UWAGA: badanie może być wykonane na NFZ tylko u pacjentek spełniających kryteria diagnostyczne. Możliwość wykonania badania refundowanego ustalana jest podczas konsultacji genetycznej. *szczególnie jeśli rak piersi wystąpił w młodym wieku / był obustronny / stwierdzono postać raka rdzeniastego / atypowego rdzeniastego / potrójnie ujemnego.

Cena za badanie:
320.00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!