Ataksja z niedoboru witaminy E - najczęstsza mutacja w genie TTPA
Diagnozowana choroba:
Ataksja z niedoboru witaminy E - najczęstsza mutacja w genie TTPA
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; Wyizolowany DNA
Cena za badanie:
450,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!