Ataksja z niedoboru witaminy E - najczęstsza mutacja w genie TTPA
Diagnozowana choroba:
Ataksja z niedoboru witaminy E - najczęstsza mutacja w genie TTPA
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; Wyizolowany DNA
Cena za badanie:
570.00 PLN
Cena za izolację DNA:

50 PLN jeśli materiałem do badań jest krew lub wymaz z jamy ustnej;

75 PLN w przypadku izolacji DNA z tkanki niestandardowej (kostki parafinowe, fragmenty tkanek, tkanka utrwalona w formalinie);

95 PLN w przypadku badań prenatalnych: płyn owodniowy, kosmówka, krew pępowinowa.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!