Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2
Diagnozowana choroba:
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2
OMIM:
#183090
Dane kliniczne i dodatkowe:
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2 należy do dziedziczonych autoaomalnie dominująco neurodegeneracyjnych chorób, które określane są obecnie jako rdzeniowo-móżdżkowe ataksje (SCA). W SCA występuje duży zakres objawów klinicznych: ataksja chodu, tułowia i kończyn, dyzartria, dysfagia, zaburzenia ruchów gałek ocznych pochodzenia móżdżkowego i nadjądrowego, spastyczność, objawy pozapiramidowe, neuropatia czuciowo-ruchowa, rzadko zaburzenia zwieraczy, zaburzenia funkcji poznawczych, padaczka. Objawy występują u obu płci w różnym okresie życia, najczęściej w wieku dojrzałym w 3. i 4. dekadzie życia. Przyczyną choroby jest ekspansja powtórzeń CAG w genie ATXN2 kodującym ataksynę 2. Zakres powtórzeń w prawidłowych allelach wynosi 14 do 32, a zakres patologiczny od 33 do 77
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; Próbka DNA
Opis badania:
Badanie polega na amplifikacji fragmentu genu ATXN2 zawierającego powtórzenia trójnukleotydowe CAG i określeniu ich zakresu.
Badania powinny być stosowane w przypadkach:
Badanie powinno być stosowane w przypadku podejrzenia klinicznego ataksji rdzeniowo-móżdżkowej.
Cena za badanie:
495,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!