Trombolifia (nadkrzepliwość) - badania genetyczne
krwinki1
Trombofilia, czyli nadkrzepliwość to genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do tworzenia zakrzepów w naczyniach krwionośnych, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji dochodzi do zamykania światła żył oraz (rzadziej) tętnic.
30% wszystkich przypadków zakrzepicy ma podłoże genetyczne.

TROMBOFILIA MOŻE PROWADZIĆ DO:

 • zakrzepicy żył głębokich,
 • zatorowości płucnej,
 • udaru niedokrwiennego mózgu,
 • zawału mięśnia sercowego,
 • zwiększenia ryzyka poronień nawracających.
Ryzyko zachorowania wzrasta po 40 roku życia i częściej chorują kobiety niż mężczyźni.
Najczęstszą przyczyną trombofilii wrodzonej są mutacje w genie czynnika V krzepnięcia (mutacja typu Leiden, polimorfizm R2). Szacuje się, że nosicielami tego typu mutacji może być nawet 5% naszej populacji, a mutacja ta związana jest z 4-8-krotnym zwiększonym ryzykiem zakrzepicy. Osoba, która ma mutację w obu kopiach genu czynnika V krzepnięcia, ma 50-100-krotnie wyższe ryzyko zakrzepicy w porównaniu z populacją ogólną. Kolejną przyczyną trombofilii wrodzonej jest mutacja G20210A w genie protrombiny (F2), występująca u 1-2% naszej populacji.

CZYNNIKI RYZYKA WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ U OSÓB Z TROMBOFILIĄ WRODZONĄ

 • ciąża i okres połogu,
 • przyjmowanie leków antykoncepcyjnych,
 • hormonalna terapia zastępcza,
 • unieruchomienie,
 • uraz,
 • zabieg operacyjny,
 • palenie papierosów,
 • wiek powyżej 60 lat.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADAŃ GENETYCZNYCH

Badania genetyczne w kierunku trombofilii wrodzonej powinny być wykonane w przypadku:
 • osób, u których wystąpił epizod choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • osób z obciążeniem rodzinnym chorobą zakrzepowo-zatorową (dotyczy szczególnie kobiet planujących ciążę),
 • osób, u których w rodzinie stwierdzono nosicielstwo mutacji dla trombofilii wrodzonej,
 • kobiet, u których doszło do poronień (2 lub więcej).​
Inne grupy osób, u których badanie genetyczne w kierunku trombofilii wrodzonej może być ważnym badaniem profilaktycznym:
 • kobiety planujące przyjmowanie lub przyjmujące hormonalne środki antykoncepcyjne,
 • osoby planujące zabieg chirurgiczny związany z koniecznością długotrwałego unieruchomienia,
 • osoby o siedzącym trybie życia,
 • osoby często i długo podróżujących,
 • osoby palące papierosy,
 • osoby otyłe.

W przypadku kobiet z poronieniami nawracającymi, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje wykonanie badania w kierunku trombofilii w sytuacjach obciążeń chorobami zakrzepowo-zatorowymi zarówno u Pacjentki, jak i u jej krewnych.

 

LECZENIE TROMBOFILII

Leczenie polega na przyjmowaniu przez chorego leków przeciwkrzepliwych. Nieleczona trombofilia może prowadzić do poważnych powikłań, dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka, a w przypadku trombofilii wrodzonej badania genetyczne. U nosicieli mutacji dla trombofilii wrodzonej, przez długi czas może nie dochodzić do rozwoju zakrzepicy.
Prawidłowa diagnoza oraz zastosowanie odpowiedniego leczenia to szansa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej i jej powikłań.

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka genetyczna umożliwia ocenę predyspozycji do trombofilii i zakrzepicy na podstawie badania wybranych mutacji, dzięki czemu możliwe jest potwierdzenie lub wykluczenie trombofilii wrodzonej. Badanie genetyczne wykonywane jest z krwi pobranej na EDTA lub wymazu z jamy ustnej. Pobranie krwi oraz wymazu z jamy ustnej możliwe jest w Poradniach Genetycznych CGM GENESIS oraz w Partnerskich Punktach Pobrań CGM GENESIS. Do CGM GENESIS można również dostarczyć materiał biologiczny pobrany w innej jednostce.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!